Авторландыру

Логин:
Құпия сөз:

Егер сіз әлі тіркелмесеңіз тіркеу нысанына өтіңіз

Қалаулыға қосу
 
Ұлттық қорғаныс университеті бастығының блогі

Сурет галереясы

ОТКРЫТИЕ НОВОГО КОМПЛЕКСА НАЦИОНАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА ОБОРОНЫ В г. АСТАНЕ
Международное сотрудничество
Официальный визит депутатов Парламента во главе с Даригой Назарбаевой в Национальный университет обороны
ЧЖАН ХАНЬХУЭЙ Черезвычайный и Полномоченный Посол Китайской Народной Республики в РК с лекцией на тему «Общая ситауция в мире и сегодняшнее развитие Китая», 2018 г.
генерал-лейтенант А.П ЛАПИН Командующий войсками Центрального военного округа Вооруженных Сил Российской Федерации лекция на тему: «Планирование и результаты операции Военно-космических сил России в Сирийской Арабской Республике», 2018 г.
вице-адмирал БЕН БЕККЕРИНГ Военный представитель Нидерландов в НАТО и ЕС лекция на тему «Опыт Нидерландов по участию в миротворческих операциях НАТО и ООН», 2017 г.
генерал-лейтенант ЧАРЛЬЗ БРАУН Заместитель командующего ЦЕНТКОМ США визит с лекцией на тему: «Опыт операций Центрального Командования США», 2017 г.
Л.Г. ИВАШОВ Президент Академии геополитических проблем, действительный член Академии национальной безопасности РФ, доктор исторических наук, профессор кафедры международной журналистики Московского государственного института международных отношений
генерал-лейтенант МАЙКЛ ГАРРЕТ Командующий Сухопутным компонентом Центрального командования ВС США с лекцией на тему «Планирование мультинациональных военных операций», 2016 г.
С.Ф. ВИКУЛОВ Президент Академии проблем военной экономики и финансов прочитал лекцию на тему «Военная экономика», 2016 г.

Бейнематериалдар

Фильм о Национальном университете обороны имени Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы

Университеттің хабарландырулары

ХАБАРЛАНДЫРУ

Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті – Елбасы атындағы

Ұлттық қорғаныс университетінің Ғылыми кеңесі хабарлайды:

 

ҚР БҒМ 2011ж. 31 наурыздағы №128 бұйрығына сәйкес «Қауымдастырылған профессор (доцент), профессор ғылыми атақтарын беру ережелерінің» 7 бабы бойынша «қолдау туралы шешім қабылдағанға дейін
1 ай бұрын Ғылыми кеңес келесі құжаттарды орналастырады:

1.        Ғылыми атақты ізденуші туралы анықтаманы.

2.        Оның басылымдары тізімін».

Жоғарыда көрсетілгенге негізделе отырып, қауымдастырылған профессор (доцент) ғылыми атағын ізденуші, Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті – Елбасы атындағы Ұлттық қорғаныс университеті МТҚӘФ техникалық қамтамасыз ету кафедрасының профессоры, полковник Ысқақов Серік Тұрсынбайұлының құжаттарын орналастырамыз.

 

Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті – Елбасы атындағы

Ұлттық қорғаныс университеті ӘҒЗО Ғалым хатшысы

 

т.ғ.к., қауымдастырылған профессор, майор                     А. Төгісова

 

2019 ж. «8» қараша.


Қауымдастырылған профессор (доцент), профессор ғылыми атақтарын беру ережелерінің

1 қосымшасы

 

 

 

 

 

Анықтама

 

Әскери ғылымдар мамандығы бойынша қауымдастырылған профессор (доцент) ғылыми атағын ізденуші туралы

 

1.      

Тегі, аты, әкесінің аты

Ысқақов Серікжан Тұрсынбайұлы

Искаков Серикжан Турсынбаевич

Serikzhan  Iskakov

2.      

Ғылыми (академиялық) дәреже, берілу күні

философия докторы (PhD),

7 қараша 2016 жылы (№6 бұйрық қбп)

ҒД № 0001480 Астана қ.

3.      

Ғылыми атағы, берілу күні

 

4.      

Құрметті атағы, берілу күні

жоқ

5.      

Лауазымы (лауазымға тағайындау туралы бұйрықтың күні, нөмірі)

- Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті – Елбасы атындағы

Ұлттық қорғаныс университеті командалық-штабтық факультеті материалдық-техникалық қамтамасыз ету кафедрасының доценті (ҚР ҚК Бас штаб бастығының № 55 бұйрығы 28.02.2017.);

- Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті – Елбасы атындағы

Ұлттық қорғаныс университеті материалдық-техникалық қамтамасыз ету әскерлері факультеті материалдық-техникалық қамтамасыз етуді басқару кафедрасының профессоры (ҚР ҚК Бас штаб бастығының 293 бұйрығы 11.10.2017.);

- Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті – Елбасы атындағы

Ұлттық қорғаныс университеті материалдық-техникалық қамтамасыз ету әскерлері факультеті техникалық қамтамасыз ету кафедрасының профессоры (ҚР ҚК Бас штаб бастығының 72 бұйрығы 29.03.2019.).

6.      

Ғылыми, ғылыми-педагогикалық еңбек өтілі

Барлығы 12 жыл 6 ай, соның ішінде доцент, профессор лауазымында 2 жыл 10 ай

7.      

Диссертацияны қорғағаннан кейінгі мақалалар саны

Барлығы - 32,  уәкілетті орган ұсынған басылымдарда - 19,

Clarivate Analitics (Кларивэйт Аналитикс) (Web of Science Core Collection, Clarivate Analitics (Веб оф Сайенс Кор Коллекшн, Кларивэйт Аналитикс)) компаниясының ақпараттық базасы деректері бар ғылыми журналдарында – жоқ,

Скопус немесе JSTOR (ДЖЕЙСТОР) журналдарында – жоқ.

8.      

Соңғы 5 жыл ішінде жарық көрген монография, оқулық, оқу құралдары саны

1.     Монография:

Совершенствование диагностирования топливных систем многотопливного двигателя. Монография. Астана, 2018. - 174 б.

2.     Оқу құралы:

Подвижные технические средства обслуживания и ремонта вооружения и военной техники. – Астана, 2017. – 230 б. (бірлескен автор – Сугралиев Б.Е.)

9.      

Оның жетекшілігімен диссертация қоғап, ғылыми дәрежеге ие болған тұлғалар

жоқ

10.                        

Оның жетекшілігімен дайындалған республикалық, халықаралық, шетелдік конкурс лауреаттары, жеңімпаздары

жоқ

11.                        

Оның жетекшілігімен дайындалған Дүниежүзілік универсиада, Азия чемпионаттары чемпиондары  

 

 

жоқ

12.                        

Қосымша ақпарат

Ізденушінің жетекшілігімен «Әскери істегі логистика» мамандықтар тобы бойынша 11 (он бір) магистрлік диссертация қорғалды (2017-2019), Астана қ.).

 

 

Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті – Елбасы атындағы

Ұлттық қорғаныс университеті Әскери-ғылыми зерттеу орталығының Ғалым хатшысы

 

т.ғ.д., қауымд. профессор, майор                             А. Төгісова

 


Ысқақов Серікжан Тұрсынбайұлының

философия докторы (PhD) дәрежесі берілгеннен кейінгі

жарияланған ғылыми еңбектері

ТІЗІМІ

 

р/с

Мақаланың атауы

Журнал (№, жыты, беттері)

Б.т.

саны

Бірлескен авторлар

УӘКІЛЕТТІ ОРГАН ҰСЫНҒАН ҒЫЛЫМИ БАСЫЛЫМДАРДА

1.        

Некоторые выводы из анализа топливных систем танка

«ҰҚУ хабаршысы» №1.

2017. –121-123б.

0,2

 

2.        

Көпотынды қозғалтқыштың отын жүйелері

және оларды диагностикалаудың ерекшеліктері

«Бағдар». №1. 2017.  -119-122б.

0,3

Тастамбеков А.С.

3.        

Анализ средств повышения производственной мощности ремонтно-восстановительного органа

«Бағдар».  №2.    2017. -100-103б.

0,3

Даутов А.М.

4.        

Пути улучшения работы ремонтного органа бригады в полевых условиях

«Бағдар».  №3. 2017. -113-116б.

0,2

Куантаев Б.Д.

5.        

К некоторым проблемным вопросам обеспечения военно-техническим имуществам в ремонтном предприятии

«Бағдар».  №3. 2017.  -129-131б.

0,2

Жунусов Ж.Н.

6.        

Совершенствование мероприятий по диагностированию автомобильной техники

«ҰҚУ хабаршысы». №2. 2017. -118-122б.

0,2

Хабиев К.А.

7.        

Конструктивно-функциональные особенности топливных систем многотопливных двигателей бронетанкового вооружения и оценка показателей их диагностирования

«Бағдар». №3.

2017.  –78-81б.

0,3

 

8.        

Состояние и перспективы развития бронетанкового вооружения и техники

«Бағдар». №4.  2017. -104-106б.

0,2

Мукумжан Н.А.

9.        

О некоторых направлениях развития информационной инфраструктуры материально-технического обеспечения в Вооруженных Силах Республики Казахстан

«Бағдар». №4.2017. -27-29б.

0,2

Улубаев А.Б., Акимжанов Б.А.

10.     

«Мәңгілік ел» жалпыұлттық идея Қазақстан Республикасы Қарулы Күштеріндегі идеологиялық жұмыстың негізі ретінде

«ҰҚУ хабаршысы».  №4. 2017. -60-62б.

0,2

Искакова Н.С.

11.     

Функционирование войскового хозяйства в условиях формирования рыночных отношений

«ҰҚУ хабаршысы». №1.  

2018.–148-149б.

0,2

Келекеев Д.Б.

12.     

Особенности системы технического обслуживания вооружения и военной техники Вооруженных Сил США

«ҰҚУ хабаршысы». №1.  

2018.–144-147б.

0,3

Баймолдин Б.Д., Калибаев С.А.

13.     

К вопросу о разработке комплексной методики диагностирования и ремонта топливной системы дизельного двигателя

«Бағдар».  №1. 2018. – 123-128б.

0,3

 

14.     

Подвижные средства технического обслуживания и ремонта на автомобильном шасси: современное состояние и перспективы применения в войсках

«Бағдар». №2. 2018. –125-127 б.

0,2

 

15.     

К вопросу о состоянии оценки работы топливной системы бронетанкового вооружения и техники

«Бағдар».  №3.  2018. -127-129б.

0,2

 

16.     

Вещевое обеспечение пограничной службы республики казахстан как составная часть логистической системы: современное его состояние и перспективы развития

«ҰҚУ хабаршысы». 

№1. 2019.  –109-112б.

0,3

Орныкбаев А.Б.

17.     

Современное состояние и перспективы развития продовольственного обеспечения пограничной службы КНБ Республики Казахстан как составная часть логистической системы

 

«Бағдар».  №1.  2019.–127-130б.

0,3

Орныкбаев А.Б.

18.     

Қазақ халқының даңқты батыры Сағадат Нұрмағамбетовтың әскери және рухани мұрасы

«Бағдар». №2.  2019. – 50-54б.

0,3

Искакова Н.С.

19.     

К вопросу об эффективности использования инженерного комплекса по охране государственной границы Республики Казахстан

«ҰҚУ хабаршысы». №3. 2019. –109-111б.

0,2

Абдеев С.Е.

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ  ҒЫЛЫМИ БАСЫЛЫМДАРДА

20.     

Материально-техническое обеспечение при охране объектов государственного значения

Қазақстан Республикасы Әскери ғылым академиясының хабаршысы. 2019 - №1. – 66-70б.

0,3

 

ШЕТЕЛДІК  ҒЫЛЫМИ БАСЫЛЫМДАРДА

21.     

История военного искусства и вооружения казахского народа

Ползуновский альманах. – 2017. -№3. –2 том. –74-76б. – Барнаул қ., РФ

0,2

Искакова Н.С.

Джумагалиева К.В.

22.     

Комплексный метод определения и оценки эксплуатационных показателей топливной системы многотопливного двигателя бронетанкового вооружения (на примере танка Т-72)

Актуальные проблемы гуманитарных и социально-экономических наук. – 2018. - №12. – 63-68б. – Вольск қ., РФ

0,3

 

23.     

К вопросу оптимизации работы ремонтных органов по своевременному восстановлению вооружения и военной техники

Актуальные проблемы гуманитарных и социально-экономических наук. – 2019. - №13. – 100-105б. – Вольск қ., РФ

0,4

 

ХАЛЫҚАРАЛЫҚ КОНФЕРЕНЦИЯ МАТЕРИАЛДАРЫНДА

24.     

Әскери-техникалық ғылыми әдебиетте әскери терминдерді аудару проблемалары

Халықаралық ғылыми-практикалық конференция жинағы «Казахстан и глобальные вызовы современности: состояние, проблемы и перспективы развития». – Астана, 2017. – 444-446б.

0,2

 

25.     

«Мәңгілік ел» жалпыұлттық идея аясында әскери қызметшілерді тәрбиелеу турасында

Халықаралық ғылыми-практикалық конференция жинағы «Военная безопасность Казахстана и  аспекты ее обеспечения в современности» – Петропавл қ., 2017.

–  288-290б

0,2

 

26.     

Вопросы эксплуатации авиационной техники:

современные состояние и перспективы

Халықаралық ғылыми конференция жинағы «Актуальные проблемы современной науки».

 – Актөбе қ., 2017. 

-245-250б.

0,4

Есимханов А.

27.     

Совершенствование системы контроля за обстановкой на участке государственной границы с внедрением в деятельность пограничной службы беспилотных летательных аппаратов

Халықаралық ғылыми-практикалық конференция жинағы «Развитие вооружения и военной техники на современном этапе». – Астана, 2018. –  235-241б.

0,4

Сейдахметов А.Е.

28.     

Совершенствование материально-технического обеспечение подготовки полетов авиационных баз в современных условиях

Халықаралық ғылыми-практикалық конференция жинағы «Развитие вооружения и военной техники на современном этапе». – Астана, 2018. –  113-120б.

0,4

Есимханов А.Р.

29.     

Обеспечения живучести пункта управления материально-технического обеспечения в боевых условиях

Халықаралық ғылыми-теориялық конференция жинағы «Развитие оперативного искусства и тактики Национальной гвардии в условиях новых угроз безопасности Казахстана». – Астана, 2018. –  329-333 б.

0,3

Алимов А.К.

30.     

К вопросу о материально-техническом обеспечении войск в войнах будущего

Ғылыми-теориялық конференция жинағы «Война будущего: концептуальные основы и практические выводы». – Астана, 2018. –146-150 б.

0,3

Сугралиев Б.Е.

31.     

«Рухани жаңғыру» - әскери білім жүйесін одан әрі дамыту бағдары

Халықаралық ғылыми-практикалық конференция жинағы «Научное наследие профессора Табылдиева Хисмета Бозановича и основы исторического краеведения».

– Атырау, 2019. –  375-379б.

0,3

 

32.     

Методика расчета производственной мощности ремонтно-восстановительного подразделения

Халықаралық ғылыми-практикалық конференция жинағы «Теоретические и практические

аспекты научных исследований

(Theoretical and practical

aspects of research)». –София қ.,Болгария, 2019. –  120-126б.

0,4

 

Патент

33

Мобильный секционный модуль ветрогенераторов

Патент №3631

04.02.2019. Астана

 

Адильбеков Е.К.,

Туенбаев М.К., Пушпакбаев Б.Т.

ОҚУ ҚҰРАЛЫ

34

Подвижные технические средства обслуживания и ремонта вооружения и военной техники. Учебное пособие. (2017 ж., 230 б.)

ҰҚУ Ғылыми кеңесімен ұсынылған, 14,3 б.п.

14,3

Сугралиев Б.Е.

МОНОГРАФИЯ

35

Совершенствование диагностирования топливных систем многотопливного двигателя. Монография. (2018 ж., 174 б.)

ҰҚУ Ғылыми кеңесімен ұсынылған

10,8 б.т.

 

 

 

Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті – Елбасы атындағы

Ұлттық қорғаныс университеті Әскери-ғылыми зерттеу орталығының Ғалым хатшысы

 

т.ғ.д., қауымд. профессор, майор                             А. Төгісова

 

 

 

 ХАБАРЛАНДЫРУ

Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті – Елбасы атындағы

Ұлттық қорғаныс университетінің Ғылыми кеңесі хабарлайды:

 

ҚР БҒМ 2011ж. 31 наурыздағы №128 бұйрығына сәйкес «Қауымдастырылған профессор (доцент), профессор ғылыми атақтарын беру ережелерінің» 7 бабы бойынша «қолдау туралы шешім қабылдағанға дейін
1 ай бұрын Ғылыми кеңес келесі құжаттарды орналастырады:

1.        Ғылыми атақты ізденуші туралы анықтаманы.

2.        Оның басылымдары тізімін».

Жоғарыда көрсетілгенге негізделе отырып, қауымдастырылған профессор (доцент) ғылыми атағын ізденуші, Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті – Елбасы атындағы Ұлттық қорғаныс университеті Әскери ғылыми - зерттеу орталығы әскери өнерді ғылыми-зерттеу институты әскери өнерді зерттеу басқармасының бас ғылыми қызметкері полковник Байсыиқов Серік Әбдіғалиұлының құжаттарын орналастырамыз.Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті – Елбасы атындағы

Ұлттық қорғаныс университеті ӘҒЗО Ғалым хатшысы

 

т.ғ.к., қауымдастырылған профессор, майор                     А. Төгісова


2019 ж. «28» қазан

Қауымдастырылған профессор (доцент),

профессор ғылыми атақтарын беру Ережесіне

1 қосымша


Әскери ғылымдары мамандығы бойынша «қауымдастырылған профессор (доцент) ғылыми дәрежесінің ізденушісі туралы

Анықтама

 

1.

Аты -тегі

Байсыиқов Серік Әбдіғалиұлы

Байсыиков Серик Абдыгалиевич

Baisyikov Serik Abdygalievich

2.

Ғылыми (академиялық) дәрежесі, берілген күні

-

3.

Ғылыми атағы, берілген күні

-

4.

Құрметті атағы, берілген күні

-

5.

Лауазымы (лауазымға тағайындалған күні және бұйрық №)

     Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті - Елбасы атындағы Ғылыми-зерттеу институтының бөлім бастығы – Қорғаныс Министрінің бірінші орынбасары - ҚР ҚК Бас штабы бастығының бұйырығы № 27 2014 ж. 24.09.;

    Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті - Елбасы атындағы Әскери ғылыми - зерттеу орталығының әскери өнерді ғылыми-зерттеу институты әскери өнерді зерттеу басқармасының бастығы – Қорғаныс Министрінің бірінші орынбасары - ҚР ҚК Бас штабы бастығының бұйырығы №221 2016 ж.19.09.;

   Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті - Елбасы атындағы Ұлттық қорғаныс университеті Әскери ғылыми - зерттеу орталығының әскери өнерді ғылыми-зерттеу институты әскери өнерді зерттеу басқармасының бас ғылыми қызметкері – Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті - Елбасы атындағы Ұлттық қорғаныс университеті бастығының бұйрығы
№ 78  2019 ж.01.04.

6.

Ғылыми, ғылыми-педагогикалық қызметінің өтілі

Ғылыми, жалпы -5 жыл 1 ай, соның ішінде:

бөлім бастығы – 2 жыл,

басқармасының бастығы – 2 жыл 11 ай;

бас ғылыми қызметкер2 ай.

7.

Диссертацияны қорғаған кейінгі ғылыми мақалалардың саны/қауымдастырылған профессоры (доценті) ғылыми атағын алу

Жалпы-39, өкілетті органдары ұсынған ғылыми басылымдар -12, Clarivate Analitics (Кларивэйт Аналитикс) (Web of Science Core Collection, Clarivate Analitics (Веб оф Сайенс Кор Коллекшн, Кларивэйт Аналитикс)) компаниясының базаларында деректері бар ғылыми журналдарда– жоқ, Scopus (Скопус) немесе JSTOR (ДЖЕЙСТОР) - жоқ, шығармашылық еңбектер – жоқ.

8.

Соңғы 5 жыл ішінде шығарылған монографиялар, оқулықтар, жеке жазылған оқу (оқу-әдістемелік) құралдары

Монография - 1

1. Анализ военных угроз и их источников для Республики Казахстан – ҰҚУ., Астана қ. - 2017. – 212б.

Оның ішінде ізденушіге тиесілі - 6.2 б.т.

9.

Оның басшылығымен диссертацияны қорғаған тұлғалар

-

10.

Оның басшылығымен дайындалған лауреаттар, республикалық, халықаралық конкурстардың, фестиваль, премия олимпиадалардың жеңімпаздары

-

11.

Оның басшылығымен дайындалған чемпиондар немесе Әлемдік универсиада, Азия және Азиаттық ойындарының жүлдегерлері немесе Еуропа, әлемдік және Олимпиада ойындарының жүлдегерлері

-

12.

Қосымша ақпарат

Ізденушінің жетекшілігімен «Әскери іс және қауіпсіздік» мамандығы бойынша Тәжікстан Республикасының магистранты магистрлік диссертация қорғады.


Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті-Елбасы атындағы Ұлттық қорғаныс университеті ӘҒЗО Ғалым хатшысы


т.ғ.к., қауымдастырылған профессор, майор             А. Төгісова

 

2019 ж. «28» қазан

 

Байсыиқов Серік Әбдіғалиұлының

ғылыми басылымдарының

ТІЗІМІ

 

р/с

Жұмыс сипаттамасы

Ғылыми басылымның атауы

Басылым (атауы, нөмірі, жылы, авторлық куәліктің №)

Б.т. саны

Авторластардың аты-жөні

1 Өкілетті органдары ұсынған ғылыми басылымдар

1.                  

К вопросу о термине «Миротворческая деятельность»

Баспа

(мақала)

«ҰҚУ хабаршысы» ғылыми-білім беру журналы № 2, Астана, 2017,- 60-63 б.

0,2

п.ғ.к. Бурнаев З.Р.

2.                  

О становлении и развитии миротворческой деятельности Казахстана

Баспа

(мақала)

«Бағдар» әскери-теориялық журналы № 3, Астана, 2017,

-12-15 б.

0,3

ф.д. (PhD) Асилов Н.Т.

3.                  

К вопросу об экстренной эвакуации национального контингента из зоны проведения миротворческой операции

Баспа

(мақала)

«ҰҚУ хабаршысы» ғылыми-білім беру журналы4, Астана, 2017, -25-27 б.

0,2

-

4.                  

Уличные бои как основа боевых действий: история и современность

Баспа

(мақала)

«Бағдар» әскери-теориялық журналы1, Астана, 2018,

-53-56 б.

0,2

-

5.                  

Морская авиация как неотъемлемая часть

военно-морского флота

Баспа

(мақала)

«Бағдар» әскери-теориялық журналы2, Астана, 2018,

-35-37 б.

0,2

Богданов И.Н.

6.                  

Миротворческая деятельность:

цели, задачи, принципы и формы действий

Баспа

(мақала)

«Бағдар» әскери-теориялық журналы2, Астана, 2018,

-94-97 б.

0,2

-

7.                  

Модернизация гусеничных лент – проверенный опыт зарубежных стран

Баспа

(мақала)

«ҰҚУ хабаршысы» ғылыми-білім беру журналы2, Астана, 2018, -115-118 б.

0,2

т.ғ.к.

Султанов Т.Т.

8.                  

К вопросу о проведении ротации военного персонала выполняющую миротворческую миссию

Баспа

(мақала)

Арнайы ғылыми жабық журнал «Шекара» № 2, Алматы, 2018,

-97-102 б.

0,4

-

9.                  

К некоторым проблемам в организации подготовки казахстанских миротворческих подразделений

Баспа

(мақала)

«Бағдар» әскери-теориялық журналы3, Астана, 2018,

-76-79 б.

0,2

-

10.             

29 мая - ООН отмечает

Международный день миротворцев

Баспа

(мақала)

«ҰҚУ хабаршысы» ғылыми-білім беру журналы3, Астана, 2018, -10-14 б.

0,3

ф. д. (PhD)

Асилов Н.Т.

11.             

«Участие Казахстанской миротворческой роты в миссии Временных Сил ООН в Ливане»

Баспа

(мақала)

«ҰҚУ хабаршысы» ғылыми-білім беру журналы1, Астана, 2019, -32-35 б.

0,2

Альдибаев Е.Б.

12.             

29 мая – Международный день миротворцев Организации Объединенных Наций

Баспа

(мақала)

«ЕҰУ хабаршысы». Тарихи ғылымдар. Философия. Дінтану сериясы. № 1 (126)/2019. -36-43 б.

0,4

-

2 Халықаралық ғылыми басылымдарда

13.            э

Планирование совместной специальной операции многонациональных контингентов КСОР и КСБР в интересах обеспечения коллективной безопасности государств-членов ОДКБ

Баспа

(мақала)

«Проблемные вопросы управления многонациональными контингентами КСОР в интересах обеспечения военной безопасности государств-членов ОДКБ» тақырыбы бойынша Халықаралық әкери-ғылыми конференция материалдарының жинағы, Минск, 2016.16-17.11., 96-102 б.

0,4

ф. д. (PhD) Ибраев Н.С.

14.             

Коллективные миротворческие силы

Организации Договора о коллективной безопасности гарант обеспечения мира и безопасности

Баспа

(мақала)

«Военная безопасность Российской Федерации: взгляд в будущее» тақырыбы бойынша 4-ші Халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдарының жинағы, наурыз, Мәскеу, 2019. -54-57 б.

0,2

-

3 Халықаралық конференция материалдарында

15.             

Оружие и вооружение тюрков

Баспа

(мақала)

«Тюркская геральдика и проблемы оружие ведения» тақырыбы бойынша Халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдарының жинағы, НУО, Астана, 2007, -264-268 б.

0,3

-

16.             

Военная логистика стран НАТО как основа всестороннего обеспечения боя (операции)

Баспа

(мақала)

«Всестороннее обеспечение коалиционной группировки войск (сил) при подготовке и ведении совместных операции (боевых действий)» тақырыбы бойынша Халықаралық әкери-ғылыми конференция материалдарының жинағы, Астана, 2016, -275-279 б.

0,3

-

17.             

Дискуссия как метод активного обучения в военных ВУЗах

Баспа

(мақала)

«Военное образование: основные тенденции и направления развития. Современные методы разработки, написания и издания учебно-методической литературы по военно-специальным дисциплинам» тақырыбы бойынша Халықаралық ғылыми-теоретикалық конференция материалдарының жинағы, Астана, 2016,

-60-65 б.

0,37

Жапелов Е.Н.,

Кемал Ж.Б.

18.             

Наземные роботизированные комплексы ведущих стран мира. Перспективы их развития и применения в Вооруженных Силах Республики Казахстан

Баспа

(мақала)

«Проблемы и перспективы развития вооружения, военной и специальной техники армии XXI века» тақырыбы бойынша KADEX-2016 IV-ші ҚЖжӘТ халықаралық көрмесінің ғылыми семинары материалдарының жинағы, Астана, 2016.03-04.06.

-83-87 б.

0,31

Карбаев Т.Б.

19.             

Роль военных кафедр

в профилактике религиозного экстремизма и терроризма

при обучении и воспитании

Баспа

(мақала)

«Роль военных кафедр в военно-патриотическом воспитании Казахстанской молодежи» тақырыбы бойынша Халықаралық ғылыми-теоретикалық конференция материалдарының жинағы, Астана, 2016, -47-51 б.

0,3

-

20.             

Организация перевозки миротворческого батальона «Казбат» в район выполнения миссий ООН

Баспа

(мақала)

«Актуальные проблемы транспорта и энергетики: пути их инновационного решения» тақырыбы бойынша V-ші Халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдарының жинағы (2017.17.03.), Астана, ЕҰУ, 2017,

 -414-417 б.

0,2

-

21.             

Миротворческая деятельность

Казахстана: исторический аспект

Баспа

(мақала)

«Профессионализация армии – надежный гарант обеспечения военной безопасности государства» тақырыбы бойынша  Халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдарының жинағы (2017.28.04.), Астана, ҰҚУ, 2017,

-72-75 б.

0,2

-

22.             

Миротворческая миссия инженерно-саперного отряда «Казбат» и их переброска в район выполнения миссий ООН

Баспа

(мақала)

«Актуальные проблемы современной науки» тақырыбы бойынша XI-ші Халықаралық ғылыми конференция мақалалардың жинағы (2017.19.05.), Ақтөбе, ВИ СВО, 2017,

-421-424 б.

0,2

-

23.             

«Гибридная война»

через призму военной науки

Баспа

(мақала)

«Войны нового поколения и их влияние на развитие военной организации государства» тақырыбы бойынша Халықаралық ғылыми-теоретикалық конференция материалдарының жинағы (2018.18.05.), Астана, ҰҚУ, 2018,

-191-197 б.

0,4

Мерекеев А.А.

24.             

Опыт применения Воздушно-космических сил Вооруженных Сил Российской Федерации в военной операции

в Сирийской Арабской Республике

Баспа

(мақала)

«Актуальные проблемы современной науки» тақырыбы бойынша ХIII-ші Халықаралық ғылыми конференция материалдарының жинағы. – Ақтөбе: ӘҚК ӘИ, 2019 ж.17.05.

-403-407 б.

0,3

Жухабаев Т.Ж.

4 Ведомствоаралық және басқа конференция материалдарында

25.             

Боевое применение корабельной артиллерии

Баспа

(мақала)

«Военное искусство в XXI веке: теория и практика, уроки и выводы» тақырыбы бойынша Ведомствоаралық ғылыми-теориялық конференция материалдарының жинағы, Астана 2015, -103-107 б.

0,3

т.ғ.к.

Султанов Т.Т.

26.             

Штурмовые орудия в локальных войнах

Баспа

(мақала)

«Перспективы развития РВиА ВС РК» тақырыбы бойынша Ведомствоаралық әскери-ғылыми- конференция материалдарының жинағы, Астана, 2015, -81-90 б.

0,6

-

27.             

Обеспечение безопасности и правопорядка на международной специализированной выставке EXPO-2017

Баспа

(мақала)

«Проблемы развития военного искусства и военного образования в современных условиях» тақырыбы бойынша Ведомствоаралық ғылыми-теориялық конференция материалдарының жинағы, Астана, 2015, -112-115 б.

0,25

т.ғ.к.

Султанов Т.Т.

28.             

Некоторые рекомендации по нивелированию

«Гибридных методов борьбы»

Печатная (статья)

«Война будущего: концептуальные основы и практические выводы» тақырыбы бойынша кафедрааралық ғылыми-теориялық конференция материалдарының жинағы (30.11.2018), Астана, НУО, 2018,

-158-167б.

0,5

Утепов А.С.

29.             

«Применение вооруженными силами Израиля необычной техники

в современных вооруженных конфликтах»

Баспа

(мақала)

«Научные исследования в области вооружения и военной техники:

опыт прошлого и взгляд в будущее» тақырыбы бойынша ғылыми-практикалық конференция материалдарының жинағы. Астана: ҰҚУ, 2019 г.12.02. -265-271 б.

0,4

-

30.             

Тактика террористов:

«джихад-мобили»

Баспа

(мақала)

«Направления совершенствования подготовки войск (сил) на основе опыта боевых действий в Сирийской Арабской Республике» тақырыбы бойынша әскери-ғылыми конференция материалдарының жинағы. 2017.08.11., Астана, ҚР ҚМ, 2017,

-17-27 б.

0,7

-

5 Басқа басылымдар

31.             

Особенности материального обеспечения войск из опыта локальных войн и вооруженных конфликтов (на примере боевых действий войск в Чеченской Республике (1994-1996 гг.)

Баспа

(мақала)

«ҰҚУ хабаршысы» ғылыми-білім беру журналы № 2, Щучинск, 2009,

-56-60 б.

0,31

-

32.             

Международный терроризм в новых проявлениях

Баспа

(мақала)

«ӘҒА Хабаршысы» журналы, № 1, Астана, 2017, -12-15 б.

0,25

-

33.             

Арнайы операциялар, қазіргі кезеңдегі ұрыс қимылдарды жүргізудің негізгі түрі

Баспа

(мақала)

«ӘҒА Хабаршысы» журналы, 3, Астана, 2016, -26-29 б.

0,25

-

34.             

«Гибридная война» через призму военной науки

Баспа

(мақала)

«Айбын» Республикалық әскери-патриоттық журнал, №10 (128), қазан 2018. -35-38 б.

0,25

Мерекеев А.А.

35.             

«В каждом селе есть свой герой!»

Баспа

(мақала)

«Афганская война: взгляд через тысячелетия» тақырыбы бойынша Дөңгелек үстелдің материалдарының жинағы. – Астана: ҰҚУ, 2019 ж. 12 ақпан. -19-24 б.

0,37

-

36.             

Воздушно-космические силы Российской Федерации в Сирии: уроки и выводы

Баспа

(мақала)

«Актуальные проблемы военной теории и практики» тақырыбы бойынша ҰҚУ-нің ғылыми жұмыстарының жинағы, ҰҚУ, Нұр-Сұлтан қ., 2019.

-48-56 б.

0,56

-

37.             

О нормативных правовых актах Республики Казахстан в области обороны

Баспа

(мақала)

«Актуальные проблемы военной теории и практики» тақырыбы бойынша ҰҚУ-нің ғылыми жұмыстарының жинағы, ҰҚУ, Нұр-Сұлтан қ., 2019.

-11-20 б.

0,6

Богданов И.Н.,

Нугманов М.К.

6 Патенттер

38.

«Миротворческая деятельность» анықтамасы

Авторлық құқықпен қорғалатын объектілерге құқықтардың мемлекеттік тізілімге мәліметтерді еңгізу туралы Куәлік

2019 ж. 6 наурыз

№ 2152 ҚР ӘМ «Ұлттық зияткерлік меншік институты» РМК

1

-

7 Монография

39.

Анализ военных угроз и их источников для Республики Казахстан

(на основе НИР)

Монография

УДК 355.02. 035.3, ҰҚУ-дің Ғылыми кеңесімен ұсынылған, 2017.03.04.

№ 7 хаттама

13,2

 

 

 

 

сонің ішінде

6,2

ф.д. (PhD)

профессор Халидолда Ж.,

Мукумжан Н.А.,

Мынжасаров Д.Д.

 

 

 

 

Байсыиков С.А.Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті-Елбасы атындағы Ұлттық қорғаныс университеті ӘҒЗО Ғалым хатшысы


т.ғ.к., қауымдастырылған профессор, майор             А. Төгісова

 

2019 ж. «28» қазан
ХАБАРЛАНДЫРУ

Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті – Елбасы атындағы

Ұлттық қорғаныс университетінің Ғылыми кеңесі хабарлайды:

 

ҚР БҒМ 2011 ж. 31 наурыздағы № 128 бұйрығына сәйкес «Қауымдастырылған профессор (доцент), профессор ғылыми атақтарын беру ережелерінің» 7 бабы бойынша «қолдау туралы шешім қабылдағанға дейін
1 ай бұрын Ғалымдар кеңесі келесі құжаттарды орналастырады:

1.                Ғылыми атақты ізденуші туралы анықтаманы.

2.                Оның басылымдары тізімін».

Жоғарыда көрсетілгенге негізделе отырып, қауымдастырылған профессор (доцент) ғылыми атағын ізденуші, әскери – гуманитарлық ғылымдары факультетінің бастығы, техника ғылымдарының кандидаты, полковник Ілиясов Бегім-Мұрат Нұрланұлының құжаттарын орналастырамыз.

 

Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті – Елбасы атындағы

Ұлттық қорғаныс университеті ӘҒЗО  Ғалым хатшысы

 

т.ғ.к., қауымдастырылған профессор, майор                              А. Төгісова

 

2019 ж. «11» 09.
Қауымдастырылған профессор (доцент), профессор  ғылыми атақтарын беру Ережесіне 

1 қосымша

 

 

Әскери ғылымдары мамандығы бойынша «қауымдастырылған профессор (доцент) ғылыми дәрежесінің ізденушісі туралы

Анықтама

 

1.      

Аты -тегі

Ілиясов Бегім-Мұрат Нұрланұлы

Ильясов Бегим-Мурат Нурланович

Begim-Murat N. Ilyassov

2.      

Ғылыми (академиялық) дәрежесі, берілген күні

техника ғылымдарының кандидаты

2010 жылғы  23 қыркүйек (№ 8 хаттама), диплом ҒК № 0005215)

 

3.      

Ғылыми атағы, берілген күні

-

4.      

Құрметті атағы, берілген күні

-

5.      

Лауазымы (лауазымға тағайындалған күні және  бұйрық №)

Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті - Елбасы атындағы Ұлттық қорғаныс университеті әскери- гуманитарлық ғылымдар факультетінің бастығы, Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрінің 2017 жылғы 30 наурыздағы 83 бұйрығы

6.      

Ғылыми, ғылыми-педагогикалық қызметінің өтілі

 

Жалпы -14,  сонымен қоса қорғалғаннан кейін лауазымдарда 9 жыл:

-                    ҚР ҚМ Әскери білім және ғылым департаменті ғылыми жұмысы басқармасы ғылыми жұмысты ұйымдастыру бөлімінің аға офицері;

-                    ҚР ҚМ Әскери білім және ғылым департаменті ғылыми жұмысы басқармасының аға офицері;

-                    ҚР ҚМ Әскери білім және ғылым департаменті ғылыми жұмысы басқармасының бастығы;

-                    Департамент бастығының орынбасары - ҚР ҚМ Әскери ғылым департаменті ғылыми жұмысты ұйымдастыру басқармасының бастығы;

-                    ҚР ҚМ Білім және ғылым департаменті бастығының орынбасары;

- Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті – Елбасы атындағы Ұлттық қорғаныс университеті әскери- гуманитарлық ғылымдар факультетінің бастығы (2017 ж. 30 наурыздан бастап)

7.      

Диссертацияны қорғаған кейінгі ғылыми мақалалардың саны/қауымдастырылған профессоры (доценті) ғылыми атағын алу

Жалпы-17, өкілетті органдары ұсынған ғылыми басылымдар -10, Clarivate Analitics (Кларивэйт Аналитикс) (Web of Science Core Collection, Clarivate Analitics

( Веб оф Сайенс Кор Коллекшн, Кларивэйт Аналитикс)) компаниясының базаларында деректері бар ғылыми журналдарда– жоқ,  Scopus (Скопус) немесе  JSTOR (ДЖЕЙСТОР)- жоқ, шығармашылық еңбектер – жоқ.

8.      

Соңғы 5 жыл ішінде шығарылған монографиялар, оқулықтар, жеке жазылған оқу (оқу-әдістемелік) құралдары

Монография – 1

 «Разработка нового конструктивного решения предохранительного устройства трансмиссии рабочего органа полковой землеройной машины», 2019 ж.

9.      

Оның басшылығымен диссертацияны қорғаған тұлғалар

-

10.                        

Оның басшылығымен дайындалған лауреаттар, республикалық, халықаралық конкурстардың, фестиваль, премия олимпиадалардың жеңімпаздары

-

11.                        

Оның басшылығымен дайындалған чемпиондар немесе Әлемдік универсиада, Азия және Азиаттық ойындарының жүлдегерлері немесе Еуропа, әлемдік және Олимпиада ойындарының жүлдегерлері

-

12.                        

Қосымша ақпарат

-

 

Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті-Елбасы атындағы Ұлттық қорғаныс университеті ӘҒЗО  Ғалым хатшысы

т.ғ.к., қауымдастырылған профессор, майор            А. Төгісова

 

2019 жылғы 11.09.
Ілиясов Бегім-Мұрат Нұрланұлының ғылым кандидаты ғылыми дәрежесі берілгеннен кейінгі ғылыми басылымдарының

ТІЗІМІ

 

р/с

Ғылыми басылымның атауы

басылым (атауы, нөмірі, жылы, авторлық куәліктің №)

авторластардың аты-жөні

1

2

3

4

Өкілетті органдары ұсынған ғылыми басылымдар

1.      

К вопросу о создании интегрированной системы материально-технического обеспечения в Вооруженных Силах Республики Казахстан

ҚР ҚМ «Бағдар» (Ориентир) Әскери-теориялық журналы.Астана: ҰҚУ,2017 -
№ 4, 90 – 93 б.

А. Бердібеков

2.      

Эксплуатационные и конструктивные особенности полковой землеройной машины (ПЗМ-2)

ҚР ҚМ «Бағдар» (Ориентир) Әскери-теориялық журналы.Астана: ҰҚУ,2018 -
№ 3, 123 – 127 б.

А. Мұқашев

3.      

Разработка структурной схемы нового предохранительного устройства трансмиссии рабочего органа полковой землеройной машины (ПЗМ-2)

ҚР ҚМ «Бағдар» (Ориентир) Әскери-теориялық журналы.Астана: ҰҚУ,2018 -
№ 3, 130 б.

 

4.      

Теория расчета предохранительных механизмов рабочих органов землеройных и строительно-дорожных машин

Ұлттық қорғаныс университетінің «Хабаршысы» ғылыми-білім беру журналы.

– Астана: 2018 - № 3, 125 – 128 б.

А. Бердібеков.

5.      

Аналитический метод расчета выходных характеристик кинематики рабочего оборудования полковой землеройной машины (ПЗМ-2)

Ұлттық қорғаныс университетінің «Хабаршысы» ғылыми-білім беру журналы.

Астана: 2018 - № 3,
101 – 109 б.

 

6.      

Метод определения силовых параметров механизма выглубления рабочего органа полковой землеройной машины (ПЗМ-2) из забоя грунта

Ұлттық қорғаныс университетінің «Хабаршысы» ғылыми-білім беру журналы.

Астана: 2018 - № 3,
114 – 118 б.

Қ. Баймұханов

7.      

Определение временного интервала управления предохранительным устройством трансмиссии рабочего органа полковой землеройной машины
(ПЗМ-2)

Ұлттық қорғаныс университетінің «Хабаршысы» ғылыми-білім беру журналы.

Астана: 2018 - № 3,
118 – 125 б.

А. Бердібеков

8.      

Анализ различных конструкций предохранительных устройств трансмиссий средств механизации и их классификация

ҚР ҚМ «Бағдар» (Ориентир) Әскери-теориялық журналы. – Астана: ҰҚУ,2018 -
4, 101 – 107 б.

 

9.      

Функциональный анализ системы управления рабочими процессами полковой землеройной машины (ПЗМ-2)

ҚР ҚМ «Бағдар» (Ориентир) Әскери-теориялық журналы. – Астана: ҰҚУ,2018 -
4, 114 б.

 

 

   10.

Модель гидравлического золотника управления нового предохранительного устройства рабочего органа полковой землеройной машины (ПЗМ-2)

Ұлттық қорғаныс университетінің «Хабаршысы» ғылыми-білім беру журналы.

Нұр-Сұлтан: 2019 - № 2 (маусым) (81), 96 - 98 б.

 

Халықаралық ғылыми басылымдарда

11.

Условия формирования единого информационного пространства для системы автотехнического обеспечения войск

«Интернаука», Ғылыми журналы – Мәскеу,
2017 ж., № 24(58), 8 б.

А. Бердібеков,

Б. Сүгралиев

12.

Разработка экспериментального образца гидромеханического регулятора трансмиссии рабочего органа полковой землеройной машины (ПЗМ - 2)

«Интернаука», Ғылыми журналы – Мәскеу,
2017 ж., № 27(61), 43 б.

Ж. Ахметов

Халықаралық конференция материалдарында

13.

Военное образование: основные тенденции и направления развития

«Әскери білім: негізгі үрдісі мен даму бағыттары. Әскери-арнайы пәндері бойынша оқу-әдістемелік әдебиеттерді даярлау, жазу және баспадан шығаруда заманауи әдістері»

- Астана: ҰҚУ, 2016.  126 – 129 б.

 

Басқа басылымдар

14.

О некоторых проблемах в области робототехники

и искусственного интеллекта

«Қарулану және әскери техника саласындағы ғылыми зерттеулер: болған тәжірибе мен келешекке көзқарас» ғылыми- практикалық конференциясының жадығаттар жинағы - Нұр-Сұлтан: ҰҚУ, 2019. 102 – 107 б.

А. Макипов

15.

Измерительно-фиксирующая аппаратура для проведения экспериментальных исследований работы опытного образца гидромеханического регулятора трансмиссии рабочего органа полковой землеройной машины (ПЗМ-2)

«Қарулану және әскери техника саласындағы ғылыми зерттеулер: болған тәжірибе мен келешекке көзқарас» ғылыми- практикалық конференциясының жадығаттар жинағы - Нұр-Сұлтан: ҰҚУ, 2019. 107 – 115 б.

 

16.

Проблемы оснащения вооруженных сил постсоветских государств современными образцами вооружения и военной техники (на примере Вооруженных Сил Республики Казахстан)

Ведомствоаралық ғылыми-теориялық

конференциясының жадығаттар жинағы: «Қазақстан Республикасының әскери терихы: құрылу тарихы мен даму перспективасы», Астана: ҰҚУ, 2017. 118 – 130 б.

Б.Е. Сүгралиев

17.

К вопросу о зарубежном опыте подготовки военных кадров

Ведомствоаралық ғылыми-теориялық

конференциясының жадығаттар жинағы: «Болашақ соғыс: концептуалдық негіздері мен практикалық қорытындылар»,
2 бөлім, Астана: ҰҚУ, 2018. –97 – 104 б

К. Баймұханов.,

А. Ещанов.,

Н. Асилов

 

 

Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті-Елбасы атындағы Ұлттық қорғаныс университеті  ӘҒЗО  Ғалым хатшысы

 

т.ғ.к., қауымдастырылған профессор, майор           А. Төгісова

 

2019 жылғы  11.  09.
ХАБАРЛАНДЫРУ

Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті – Елбасы атындағы

Ұлттық қорғаныс университетінің Ғылыми кеңесі хабарлайды:

 

ҚР БҒМ 2011ж. 31 наурыздағы №128 бұйрығына сәйкес (қауымдастырылған профессор (доцент), профессор) ғылыми атақтарын беру ережелерінің» 7 бабы бойынша «қолдау туралы шешім қабылдағанға дейін  1 ай бұрын Ғылыми кеңес келесі құжаттарды:

1 Ғылыми атақты ізденуші туралы анықтаманы;

2 Оның басылымдары тізімін орналастырады.

Жоғарыда көрсетілгенге негізделе отырып, «профессор» ғылыми атағын ізденуші Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті-Елбасы атындағы Ұлттық қорғаныс университеті бастығының бірінші орынбасары-оқу-әдістемелік басқармасының бастығы, техника ғылымдарының кандидаты, доцент, полковник Төгісов Амангелді Құрманғажыұлының құжаттарын орналастырамыз.

 

Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті – Елбасы атындағы

Ұлттық қорғаныс университеті ӘҒЗО  Ғалым хатшысы

 

т.ғ.к., қауымд. профессор, майор                          А. Төгісова

2019 жылғы 29.05.Қауымдастырылған профессор (доцент), профессор  ғылыми атақтарын беру Ережесіне 

 

Әскери ғылымдары мамандығы бойынша

«профессор» ғылыми атағын ізденуші туралы

АНЫҚТАМА

 

1

Тегі, Аты, Әкесінің аты

Төгісов Амангельды Құрманғажыұлы

2

Ғылыми (академиялық) дәрежесі, берілген күні

техника ғылымдарының  кандидаты,

2007 жылғы 22 қараша ( №9 хаттама)

ҒК № 0001116

3

Ғылыми атағы, берілген күні

доцент,

2009 жылғы 19 наурыз  (№3 хаттама)

ДЦ № 0000983

4

Құрметті атағы, берілген күні

-

5

Лауазымы ( лауазымға тағайындалғаны туралы бұйрық күні және нөмері)

 Қазақстан Республикасының  Тұңғыш Президенті – Елбасы атындағы Ұлттық қорғаныс университеті бастығының  оқу жұмысы жөніндегі орынбасары – оқу бөлімінің бастығы  (ҚР ҚМ 2012 жылғы 20 шілдедегі №*151 бұйрығы).

Қазақстан Республикасының  Тұңғыш Президенті – Елбасы атындағы Ұлттық қорғаныс университеті бастығының   1-ші орынбасары- оқу-әдістемелік басқарманың бастығы   (ҚР ҚМ  2016 жылғы 30 қыркүйектегі №*172  бұйрығы,  2019ж. осы уақытқа дейін.

6

Ғылыми, ғылыми-педагогикалық қызметінің стажы

Барлығы 30 жыл 5 ай, ғылыми-педагогикалық стажы – 15 жыл 4 ай, лауазымда 6 жыл 10 ай.

7

Диссертацияны қорғағаннан / қауымдастырылған профессор  (доцент) ғылыми атағын алғаннан кейінгі ғылыми мақалалар саны

Барлығы - 57,  уәкілетті орган  ұсынған басылымдарда -34, Clarivate Analitics

(Кларивэйт Аналитикс) (Web of Science Core Collection, Clarivate Analitics ( Веб оф Сайенс Кор Коллекшн, Кларивэйт Аналитикс)) компаниясының базаларында деректері бар ғылыми журналдарда– жоқ,  Scopus (Скопус) немесе  JSTOR (ДЖЕЙСТОР)- жоқ, шығармашылық еңбектер – жоқ.

8

Соңғы 5 жыл ішінде жарық көрген монография, жеке өзі жазған оқулық (оқу –әдістемелік) құралдары саны

Монография-2

1 Күрделі ұйымдастыру - техникалық жүйелерді басқару органдарын ақпараттық қамтамасыз ету (Бірлестік әскерлерін автотехникалық қамтамасыз етуді басқару негізінде). Монография. -Қарағанды, 2015.- 167б. (тең авторлықта - Грузин В.В., Бердібеков А.Т.)    

2 Шұғыл континентальды климат жағдайында әскери автомобиль крандары гидравликалық  жетегінің жұмысқа қабілеттілігін арттыру. Монография. - Астана, 2016. – 130б.

Оқу құралы-5

1  Әскери автомобиль техникасы. Урал автомобилінің қозғалтқышы. Оқу құралы.

1-ші бөлім. -Астана, 2014. -87б.

2  Әскери автомобиль техникасы. КАМАЗ автомобилінің қозғалтқышы. Оқу құралы.

1-ші  бөлім. -Астана, 2014.- 89б.

3  Әскери автомобиль техникасы. Зил-131 автомобилінің қозғалтқышы.  Оқу құралы.

1-ші бөлім. -Астана, 2014.- 83б.

4  Әскери автомобиль техникасы. Газ-66 автомобилінің қозғалтқышы. Оқу құралы.

1-ші  бөлім. – Астана, 2014.- 82б.

5  Қару-жарақ пен әскери техниканы пайдалануды ұйымдастыру. Оқу құралы. Астана, 2015. – 258б.(тең авторлықта)7

Оқу-әдістемелік құрал-1

   Жалпы редакциясын басқарған  т.ғ.к., доцент, полковник Төгісов А.Қ.

   Оқыту процесінде жиі қолданылатын педагогикалық ұғымдар мен терминдер.

- Астана, 2018. -146 б.(қаз.тілінде).

            Әскери –тарихи еңбек-1

   «Қазақстан Республикасының Қарулы Күштері – 25 жыл».

  Жалпы редакциясын басқарған  генерал-полковник Жасұзақов С.А. – ҰҚУ авторлық ұжымы. – Алматы: «Издательство Золотая Книга», 2017.-380б. (қаз.және орыс тілдерінде) 

9

Оның жетекшілігімен диссертация қорғап, ғылыми дәрежеге ие болған тұлғалар

полковник Беликов К.Л., философия докторы (PhD) 2015 жылғы 16 наурыз ( №7 қбпү бұйрығы) 6D100000 - Әскери іс және  қауіпсіздік мамандығы бойынша

10

Оның жетекшілігімен дайындалған республикалық, халықаралық, шетелдік конкурс лауреаттары, жеңімпаздары

-

11

Оның жетекшілігімен дайындалған Дүниежүзілік универсиада, Азия чемпионаттары және Азия ойындарының чемпиондары  немесе Еуропа, әлем және Олимпиалық ойындарының жүлдегері

-

12

Қосымша ақпарат

-         Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрінің Құрмет грамотасы, 2016.

-          Мемлекеттік награда «Жауынгерлік ерлігі үшін», 2017.

       Медальдары:

-           - 1, 2, 3 дәрежелі «Мінсіз қызметі үшін»

-           - Қазақстан Республикасының Қарулы Күштеріне 10 жыл;

-           - Қазақстан Республикасының Қарулы Күштеріне 20 жыл;

-         Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің ардагері;

-         Астанаға 20 жыл.

   Ізденушінің жетекшілігімен 2009-2018 жж.. 32 магистрлік диссертация қорғалды.

 

 

Қазақстан Республикасының  Тұңғыш Президенті – Елбасы атындағы Ұлттық қорғаныс университеті ӘҒЗО  Ғалым хатшысы

 

 

т.ғ.к., қауымдастырылған профессор, майор                           А.Төгісова

 

2019 жылғы 29 мамырТехника ғылымдарының кандидаты А.Қ.Төгісовтың 

ғылыми басылымдарының

ТІЗІМІ 

(«доцент» ғылыми атағын алғаннан кейін) 

 

р/с

Мақалалар атауы

Журнал

(№, жылы, беттері)

Б.т. саны

Тең авторлары

1

2

3

4

5

           1 Құзыретті органмен ұсынылған ғылыми басылымдарда  

1

Методика оценки технической готовности автомобильной техники к использованию по назначению

«Бағдар» әскери-теориялық журналы. 2010, №1.- 89-92б.

0,3

 

2

Техническое обслуживание автомобильной техники по техническому состоянию

«Бағдар» әскери-теориялық журналы. 2010, №2.- 94-96б.

0,2

 

3

Обоснование и выбор стратегии технического обслуживания автомобильной техники

«ҰҚУ хабаршысы» ғылыми-білім беру журналы.2010, №1. – 92-94б.

0,2

 

4

Техническое обеспечение бронетанковых войск в годы Великой Отечественной войны (1941-1945гг.)

«ҰҚУ хабаршысы» ғылыми-білім беру журналы.2010, №2. – 95-100б.

0,3

 

5

Обеспечение войск автомобильным имуществом в системе автотехнического обеспечения Сухопутных войск Вооруженных сил Республики Казахстан

«ҰҚУ хабаршысы» ғылыми-білім беру журналы. 2010, №3. -86-91б.

0,4

 

6

Некоторые вопросы теории вооружения

«ҰҚУ хабаршысы» ғылыми-білім беру журналы. 2010, №4. –95-98б.

0,3

 

7

Исследование сложной технической системы автотехнического обеспечения войск

«Бағдар» әскери-теориялық журналы. 2011, №1.- 90-94б.

 0,3

Бердібеков А.Т.

8

К вопросу совершенствования структуры управления системой автотехнического обеспечения войск

«Бағдар» әскери-теориялық журналы. 2011, №2.- 86-91б.

0,4

 

9

Процесс принятие решений в информационной системе управления автотехнического обеспечения войск

«Бағдар» әскери-теориялық журналы. 2011, №3.- 90-92б.

0,2

Бердібеков А.Т.

10

Анализ применения инженерных войск в современных военных действиях

«Бағдар» әскери-теориялық журналы. 2012, № 1.-11-14б.

0,3

Нұрақов С.Н., Беликов К.Л.

11

Обеспечение безотказности ПОУ артиллерийских систем

«Бағдар» әскери-теориялық журналы. 2012,  № 3.-95-98б.

0,3

Мұсалиев С.

12

Жоғары әскери оқу орындарында кредиттік оқыту технологиясы бойынша оқу үдерісін ұйымдастыру мәселесіне

«ҰҚУ хабаршысы» ғылыми-білім беру журналы. 2013, №2. - 69-71б.

0,2

Төгісова А.К.

13

Повышения технической готовности вооружения и военной техники Вооруженных сил Республики Казахстан 

«Бағдар» әскери-теориялық журналы. 2013, № 3.-85-87б.

0,2

 

14

Пути повышения эффективности рабочего органа путепрокладчика

«Бағдар» әскери-теориялық журналы. 2013, № 3.-93-95б.

 

Беликов К.Л.

15

Применение штурмовых подразделений в городских условиях

«Бағдар» әскери-теориялық журналы. 2015, № 2.-15-17б.

0.2

 

16

Проблемы функционирования системы МТО войск (сил) и пути их решения на примере ВС РФ

«Бағдар» әскери-теориялық журналы. 2015, № 4.-26-29б.

0,3

Беликов К.Л., Ақышев Ж.С.

17

Жоғары әскери оқу орындарына инновациялық білім беру технологияларын енгізу

«ҰҚУ хабаршысы» ғылыми-білім беру журналы. 2015, №3.-40-43б.

0,3

Төгісова А.Қ.

18

Обоснование требований к конструкции ТЗМ при организации подвоза боеприпасов

«ҰҚУ хабаршысы» ғылыми-білім беру журналы.2015, №1.-83-85б.

0,2

Мұсалиев С.Б.

19

Принципы организации учебного процесса в военном вузе по кредитной технологии обучения

«ҰҚУ хабаршысы» ғылыми-білім беру журналы.2016, №1.-45-48б.

0,3

 

20

Некоторые вопросы совершенствования конструкции пистолетных боеприпасов

«ҰҚУ хабаршысы» ғылыми-білім беру журналы.2016, №2.-63-66б.

 0,3

Абиров Б.Т.

21

Правовое регулирование и практика создания ВС ООН

«ҰҚУ хабаршысы» ғылыми-білім беру журналы. 2016, №2.- 91-93б.

0,2

Мұқашев А.Б.

22

 

Образование углеродистых отложений в двигателях внутреннего сгорания

«Бағдар» әскери-теориялық журналы. 2016, №1. - 86-90б.

0,3

Гроскоп Р.В.

23

Гуманизация образовательного процесса в военных вузах зарубежных государств

«Бағдар» әскери-теориялық журналы. 2016,  № 2.-31-33б.

0,2

 

24

О перспективных направлениях повышения эффективности функционирования системы обеспечения войск боеприпасами

«Бағдар» әскери-теориялық журналы. 2016, № 2.-91-93б.

0,2

Абиров Б.Т.

25

Становление и развитие правовых основ

военно-технической политики РК (1992-2004гг.)

«Бағдар» әскери-теориялық журналы. 2017, № 1.- 11-15б.

0,3

 

26

Основные направления военно-технической политики РК

«ҰҚУ хабаршысы» ғылыми-білім беру журналы. 2017, №1. - 6-9б.

0,3

 

27

Обоснование конфигурации антенной системы для регистрации радиограмм с некогерентным опорным источником

«Бағдар» әскери-теориялық журналы. 2017, № 1.-90-93б.

0,3

Жантлесов Е.Ж.

28

Разработка универсального средства технического диагностирования фильтровентиляционной установки и топливной системы бронетранспортера БТР-80

«Бағдар» әскери-теориялық журналы. 2018,  № 2.

–  107-110б.

0,3

Гроскоп Р.В.

29

Военная логистика как составная часть системы материально-технического обеспечения армии Российской Федерации

«Бағдар» әскери-теориялық журналы. 2018, № 2.

 – 118-122б.

0,3

Беликов К.Л.

30

Система промышленной стандартизации Японии, пути ее развития

«Бағдар» әскери-теориялық журналы. 2018,  № 4.

– 60-64б.

0,3

Беликов К.Л.,

Ермекбаев М.М.

31

К вопросу о стандартизации и унификации Вооруженных Сил НАТО

«Бағдар» әскери-теориялық журналы. 2018, № 4.

– 65-67б.

0,2

Ермекбаев М.М.

32

Военная логистика армии Израиля, современное состояние и пути развития

«ҰҚУ хабаршысы» ғылыми-білім беру журналы. 2018,

№ 1. -120-124б.

0,3

 

Жакашев А.К.

33

Анализ современного состояния и путей развития оборонно-промышленного комплекса Республики Казахстан

«ҰҚУ хабаршысы» ғылыми-білім беру журналы. 2018,

№ 4. -107-111б.

0,3

Нұрақов С.Н.,

Беликов К.Л.,

Төлембаева А.Н.

34

Система управления и компетенции органов государственной власти в сфере военно-технической политики Республики Казахстан

«Бағдар» әскери-теориялық журналы.

2019, №1, -11-14б.

0,2

Беликов К.Л.

2  Шетелдік ғылыми басылымдарда

35

Обоснование способа и технического решения контроля герметичности топливных систем БТВ на примере БТР-80

« Ғылыми дискуссия: заманауи әлемдегі инновациялар» LI  ғылыми-практикалық конференция материалдары бойынша мақалалар жинағы .-№7 (50).-Мәскеу, Интернаука бас.,2016.-82-88б.

0,5

Нилов В.П., Гроскоп Р.В.

36

Влияние эксплуатационных свойств на техническую готовность машин

ЖООлар Хабаршысы №1, 2010. Бішкек.  -25-27б.

0,2

 

37

Теория и практика материально-технического обеспечения

«Мемлекеттің әскери ұйымын материалдық-техникалық қамтамасыз ету жүйесін қалыптастыру: теориясы және практикасы» 4-ші Халықаралық ғылыми-практикалық конф. материалдар жинағы 

1Б. - Пермь, ҰҰӘ ПӘИ, 2017. -79-84б.

0,4

Беликов К.Л., Даутов А.

3  Халықаралық конференциялар материалдарында

38

Военно-техническое сотрудничество Республики Казахстан

«ҚР әскери-техникалық саясатя: проблемалары және ҚӨК дамыту перспективасы»атты Халықаралық ғылыми-практикалық конф. матер. жинағы. - Алматы: Нұр-принт, 2010.-378-384б.

0,5

 

39

Ұлы Отан соғысы жылдарында әскери кадрларды даярлау тәжірибесі және қазіргі жағдайдағы оның мәні 

«ҰОС жауынгерлік тәжірибесі (1941-1945 жж.): тарихы және қазіргі заман» атты Халықаралық ғылыми-практикалық конф. матер. жинағы.2Б.- Петропавл: ҚР ІӘ ӘИ ВИ, 2010.-196-199б.

0,3

Төгісова А.Қ.

40

Работа автомобильного транспорта в годы ВОВ 1941-1945гг.

« ҰОС Жеңісіне 65 жыл. Соғыс жылдары әскери өнер теориясы мен практикасының дамуы және оның қазіргі жағдайларға сабақтастығы» атты Халықаралық ғылыми-теориялық конф. матер. жинағы. -Алматы: Нұр-принт, 2010.-88-94б.

0,5

Беликов К.Л.

41

Актуальные

проблемы организации учебного процесса в военном вузе

 

«Әскери білімнің қазіргі жағдайы және даму перспективасы» атты 1-ші Халықаралық, ведомствоаралық ғылыми –практикалық конф. матер. жинағы. Астана: Гумилев атындағы  ЕҰУ. 2013. -149-152б.

0,3

Төгісова А.Қ.

42

Международная выставка вооружения и военной техники КАДЕХ: опыт и перспективы

Халықаралық ғылыми-техникалық конф. матер. жинағы. - Астана: ИП «Вi Принт», 2014.- 50-55б.

0,3

Төгісова А.Қ.

43

Консорциум военных учебных заведений, как способ модернизации военного образования в странах Евразии

«Қазақстан-2050 » Стратегиясы  аясындағы әскери білім мен әскери ғылым» атты Халықаралық ғылыми-теориялық конф.

матер. жинағы.  -Щучинск: ҰҚУ, 2014.-262-266б.

0,3

Төгісова А.Қ.

Шажанбаев Д.Б.

44

Система курсовой подготовки офицерского состава Вооруженных сил ФРГ

«Әскери білім мен ғылымның өзекті мәселелері» атты Халықаралық ғылыми-практикалық конф. матер. жинағы.    -Щучинск: ҰҚУ, 2014.-299-303б.

0,3

Төгісова А.Қ.

45

Некоторые вопросы учебно-методического обеспечения образовательного процесса

«Қазіргі жағдайларда әскери білімнің даму проблемалары» атты Халықаралық ғылыми-практикалық конф. матер. жинағы - Астана: ҰҚУ, 2015.-295-300б.

0,4

 

46

Әскери кадрларды даярлаудағы инновациялық тәсілдер

«Ұлы Жеңіске 70 жыл. Жауынгерлік тәжірибенің сабақтастығы және қазіргі заманда қолдану әдіснамасы» атты Халықаралық ғылыми-практикалық конф. матер. жинағы.2Б. - Петропавл: ҚР ҰҰ ӘИ , 2015.-103-105б.

0,2

Төгісова А.Қ.

47

Приоритетные направления совершенствования военного образования

«Әскери білім: Дамытудың негізгі беталыстары мен бағыттары. Әскери-арнайы пәндер бойынша оқу-әдістемелік әдебиеттерді әзірлеу, жазу және басып шығарудың  қазіргі заманғы әдістері» атты Халықаралық ғылыми-теориялық конф. матер. жинағы.  Астана, 2016.- 270-279б.

0,6

 

48

Подготовка военных кадров в рамках организации договора о коллективной безопасности

« Бірлескен операцияларды (жауынгерлік іс-қимылдарды) дайындау және жүргізу кезінде әскерлердің коалициялық топтастығын (күштерін) жан-жақты қамтамасыз ету » атты Халықаралық әскери- ғылыми конф. матер. жинағы. Астана, 2016. – 94-99б.

0,3

 

49

Основное содержание и направленность

военно-технической политики Республики Казахстан

 

«Қазіргі кезеңдегі қару-жарақ пен әскери техниканың дамуы» атты Халықаралық ғыфлыми-практикалық конф. матер. жинағы.

–Астана, ҰҚУ,2018.-24-30б.

0,5

 

50

О некоторых вопросах стандартизации и унификации вооружения и военной техники Вооруженных Сил иностранных армии

«Жаңа ұрпақ соғыстары және олардың мемлекеттің әскери ұйымының дамуына ықпалы» атты Халықаралық ғылыми-теориялық конф. матер. жинағы. –Астана, ҰҚУ,2018. -460-462б.

0,2

Ермекбаев М.М.

4 Ғылыми-теориялық (практикалық) конференциялардың материалдарында

51

Применение информационных технологий в учебном процессе ВУЗа

«ҚР ҚК әскери білім мен әскери ғылымның жағдайы және даму перспективасы» атты ғылыми-теориялық конф. матер. жинағы. 

Алматы: Нұр-принт, 2011.-146-153б.

0,5

Грузин В.В., Ермекбаев П.А.

52

Инновационные образовательные технологий: состояние и перспективы

 

«ҚР ҚК әскери білім мен әскери ғылымның жағдайы және даму перспективасы» атты ғылыми-теориялық конф. матер. жинағы. 

-Алматы: Нұр-принт, 2011.-228-234б.

04

Төгісова А.Қ.

53

Состояние и развитие системы стандартизации вооружения и военной техники в Республике Казахстан

«Қазіргі жағдайларда Қарулы Күштер мен мемлекеттің басқа да күштік құрылымдарын материалдық-техникалық қамтамасыз етуді дамыту беталыстары »  атты 1-ші ведомствоаралық  ғылыми-практикалық конф. матер. жинағы.  - Астана, ҰҚУ, 2018. - 110-115б.

0,4

Нұрақов С.Н.,

Айтлесов К.К.

5 Басқа да журналдарда

54

Методы определения периодичности технического обслуживания автомобильной техники 

М.Тынышпаев атындағы Қазақ көлік және коммуникациялар қызметінің Хабаршысы. №1(62), 2010. –44-46б.

0,2

 

55

Повышение технической готовности военной автомобильной техники

Әскери ғылым академиясының хабаршысы. 2014. №1.-  79-82б.

0,3

 

56

Military and technical aspects of military doctrine of  the Republik of Kazakhstan

Әскери ғылым академиясының хабаршысы. 2018. №2.-15-19б.

0,3

 

57

Әскери кадрларды даярлаудағы заманауи тәсілдер

Әскери ғылым академиясының хабаршысы. 2018. №3. – 12-15б.

0,3

Төгісова А.Қ.

Патенттер

58

№  26477 инновациялық патенті

 Жолсалғыштың бульдозерлік жабдығы

14.12.12. тіркелді.

 ҚР өнертабыстарының Мемлекеттік реестрі

 

Нұрақов С.Н., Беликов К.Л.

59

№  26478

инновациялық патенті

Жолсалғыштың жұмыс органы

14.12.12. тіркелді.

 ҚР өнертабыстарының Мемлекеттік реестрі

 

Нұрақов С.Н., Беликов К.Л.

60

№ 28354 инновациялық патенті

Топырақтығыздаушы жабдық

15.04.2014. тіркелді.

 ҚР өнертабыстарының Мемлекеттік реестрі

 

Грузин В.В., Есбергенов К.Б.

61

№ 30229 инновациялық патенті

Көліктік-тұтандырушы машина

17.08.2015. тіркелді.

 ҚР өнертабыстарының Мемлекеттік реестрі

 

Грузин В.В.,   Мұсалиев С.Б.

62

№ 30343 инновациялық патенті

Көліктік-тұтандырушы машина

15.09.2015. тіркелді.

 ҚР өнертабыстарының Мемлекеттік реестрі

 

Грузин В.В.,   Мұсалиев С.Б.

Монографиялар

63

Күрделі ұйымдастыру - техникалық жүйелерді басқару органдарын ақпараттық қамтамасыз ету (Бірлестік әскерлерін автотехникалық қамтамасыз етуді басқару негізінде).

Монография. -Қарағанды, 2015.- 167б.

10,4

В.В.Грузин., А.Бердібеков

64

Шұғыл континентальды климат жағдайында әскери автомобиль крандары гидравликалық  жетегінің жұмысқа қабілеттілігін арттыру

Монография. - Астана, 2016. – 130б.

8,1

 

Оқу құралдары

65

 Әскери автомобиль техникасы. Урал автомобилінің қозғалтқышы

Оқу құралы.

1 бөлім. –Астана, 2014. -87б.

 

5,4

 

66

Әскери автомобиль техникасы. КАМАЗ автомобилінің қозғалтқышы

Оқу құралы. 1 бөлім. –Астана, 2014.- 89б.

5,5

 

67

Әскери автомобиль техникасы. Зил-131 автомобилінің қозғалтқышы

 

Оқу құралы.

1-ші бөлім. -Астана, 2014.

- 83б.

5,2

 

68

 Әскери автомобиль техникасы. Газ-66 автомобилінің қозғалтқышы

Оқу құралы.

1-ші  бөлім. – Астана, 2014.

- 82б.

5,1

 

69

Қару-жарақ пен әскери техниканы пайдалануды ұйымдастыру.

Оқу құралы. Астана, 2015.

- 258б.

16,1

тең авторлықта   

Оқу-әдістемелік құрал

70

Оқыту процесінде жиі қолданылатын педагогикалық ұғымдар мен терминдер

 

Жалпы редакциясын басқарған  т.ғ.к., доцент, полковник Төгісов А.Қ.

-Астана, 2018.

-146 б.(қаз.тілінде).

9,1

Құрастырушы-авторлары-

т.ғ.к., қауымд.проф., Төгісова А.Қ.,

филол.ғ.к., профессор Қожанұлы М.

Әскери –тарихи еңбек

71

 Қазақстан Республикасының Қарулы Күштері – 25 жыл

 

Жалпы редакциясын басқарған  генерал-полковник Жасұзақов С.А. – ҰҚУ  авторлық ұжымы. – Алматы: «Издательство Золотая Книга», 2017.-380б. (қаз.және орыс тілдерінде)

23,8

ҰҚУ авторлық ұжымы:

 

 

 

Қазақстан Республикасының  Тұңғыш Президенті – Елбасы атындағы Ұлттық қорғаныс университеті ӘҒЗО  Ғалым хатшысы

 

 

т.ғ.к., қауымдастырылған профессор,

 

                                     майор                          А.Төгісова

 

 

Ізденуші

 

т.ғ.к., доцент, полковник                     А. Төгісов

 

 АҚПАРАТТЫҚ ХАТ

Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті - Елбасы атындағы Ұлттық қорғаныс университетінің Материалдық-техникалық қамтамасыз ету әскерлері факультеті

ҚҰРМЕТТІ ӘРІПТЕСТЕР!

 

         Сіздерді 2019 жылы 3 мамырда «Мемлекеттің әскери ұйымын материалдық-техникалық қамтамасыз ету жүйесін қалыптастыру: теория және тәжірибе» тақырыбында өтетін II-ші ведомствоаралық ғылыми-практикалық конференцияға қатысуға шақырамыз.

         Конференцияның мақсаты - мемлекеттің әскери ұйымын материалдық-техникалық қамтамасыз ету жүйесін қалыптастырудың практикалық нәтижелерін талдау, оны одан әрі жетілдіру бойынша ұсыныстар әзірлеу, ғылыми нәтижелерді және қауіпсіздік органдарының және ведомстволардың материалдық-техникалық қамтамасыз етудегі ең жақсы практикалық тәжірибені талқылау.

         Конференцияға қатысу - күндізгі (сырттай).

         Конференцияның жұмыс тілдері: қазақ, орыс.

         Конференцияның қорытындысы бойынша конференция материалдарының жинағы шығарылады.

Байланыс тұлғалар және деректер:

Жапаров Иличбек Сағынбайұлы – материалдық-техникалық қамтамасыз ету әскерлері факультетінің бастығы, полковник;

Искаков Серікжан Тұрсынбайұлы - МТҚЕӘ факультетінің материалдық-техникалық қамтамасыз етуді басқару кафедрасының профессоры, (PhD) ф.д., полковник;

Жапелов Ермек Нұрланұлы - МТҚЕ факультетінің материалдық-техникалық қамтамасыз етуді ұйымдастыру кафедрасының аға оқытушысы-ҚЖҚЕ қызметінің бастығы, подполковник;

Боярин Вячеслав Александрович - МТҚЕ факультетінің материалдық-техникалық қамтамасыз етуді ұйымдастыру кафедрасының оқытушысы-автокөлік қызметінің бастығы, подполковник.

           

         Мекен-жайы: 010000, Астана қ., Тұран даңғылы, 72, Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті - Елбасы атындағы Ұлттық қорғаныс университеті, МТҚЕ әскерлері факультеті.

ӨТКІЗІЛЕТІН ОРЫН

         Астана қ., Тұран даңғылы, 72, Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті – Елбасы атындағы Ұлттық қорғаныс университеті. Қатысушылардың келуі №1 бақылау бекеті.

 

ҚАТЫСУ ТАЛАПТАРЫ

         Конференцияға қатысу үшін баяндама материалдарын 2019 жылдың 20 сәуіріне дейін (Outlook жүйесінде ішкі пайдаланушылар үшін), үшінші тарап ұйымдары үшін ұйымдастыру комитетінің электрондық поштасына жіберу қажет: байланыс телефондары 87019988488, рос. 47-500, 87785794056, 87479801065, рос. 48-033, рос. 47-136;

         - электронды түрде талаптарға сәйкес жасалған мақала;

         - мақаланы ашық түрде жариялау мүмкіндіктері туралы және онда мемлекеттік құпияларды құрайтын ақпараттың болмауы және шектеулі таратылу туралы ресми ақпарат (PDF файлы) туралы қорытынды.

         Электронды нұсқада әрбір мақала бөлек файлда болуы керек. «Тақырып» өрісінде сіз «Конференция» дегенді көрсетуіңіз керек. Файл атауында «мақала» деп белгіленген авторлардың аттарын көрсетіңіз. Мысалы, «Иванов.статья.doc».

МАТЕРИАЛДАРҒА ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР

         Мәтін көлемі - 7 беттен артық емес. Қолданылатын қағаз форматы A4 болып табылады. Барлық өрістер - 20 мм. Microsoft Word мәтіндік редакторы, Times New Roman шрифті, шрифт өлшемі - 14 кесте (кестеде рұқсат етілген 12), дәлелдеу режимі - ені, бір жол аралығы, пікірталас - 1.25. Microsoft WORD кестелерін жасаңыз, терезе енінен кестелерді автоматты түрде таңдау, Microsoft теңдеу редакторындағы формулаларды теріңіз. Сөздерді автоматты түрде орнатыңыз (ешқандай қолмен емес!).

         Мақала басында - жоғарғы сол жақ бұрышта УДК көрсетіледі. Баяндаманың тақырыбы бас әріптермен, лауазымдары / курстары, аты-жөні, автордың (авторлардың) тегі, мекеменің / жұмыс орнының атауы. Қызыл жолдан қысқаша аңғартпадан (курсивпен) 3-7 жолдан. Содан кейін, қызыл жолмен - 7-10 дана түйінді сөздер.

         Мақаланың соңында ГОСТ Р 7.0.5-2008 (шрифт көлемі - 12) бойынша əдебиет алфавиттік ретпен анықталған. Мәтіндегі әдебиеттерге сілтемелер тік жақшаға тік мәтіндік форматта беріледі [1].

 

МАТЕРИАЛДАРДЫ РЕТТЕУ ТӘСІЛІ

УДК ______

 

МЕМЛЕКЕТТІҢ ҚАРУЛЫ КҮШТЕРІН МАТЕРИАЛДЫҚ-ТЕХНИКАЛЫҚ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ

 

Ю.В. Бекетов, МТҚЕ әскерлері факультетінің 2 курс магистранты

Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті - Елбасы     атындағы Ұлттық қорғаныс университеті

        

Аннотация: ...

Түйінді сөздер: ....

Негізгі мәтін

Әдебиеттер:

1.

2.

3. және т.б.

 

Материалдық-техникалық қамтамасыз ету

әскерлері факультетінің ұйымдастыру комитеті


АҚПАРАТТЫҚ ХАТ

           

            Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті – Елбасы атындағы Ұлттық қорғаныс университетінің Әскери ғылыми-зерттеу орталығы 2019 жылғы 29-наурызда «Қару-жарақ пен әскери техника саласындағы ғылыми зерттеулер: жинақталған тәжірибелер және болашаққа көзқарас» тақырыбында ғылыми- практикалық конференция өткізеді.

 

            Конференцияның мақсаты: Жаңа технологияларды енгізу арқылы дамытушы зерттеудің заманауи әдіс-тәсілдерін қарастыру.

Конференция барысында мына ғылыми мәселелердің талқылануы жоспарлануда:

1. Классикалық және қазіргі заманғы зерттеулер өткізу тәсілдері

2. Жоспарлау нәтижесін арттыру және өткізілетін зерттеулерді ұйымдастыру

Конференцияның форматы: пленарлық отырыс.

Конференцияның жүргізілу тілі: қазақ және орыс.

            Конференция материалдары жинақ түрінде жарияланады. Конференцияға қатысушыларды тіркеу 2019 жылғы 29 наурызда сағат 9.00-ден бастап 9.50-ге дейін №6 оқу корпусының 1 қабатында жүргізіледі. Конференция 2018 жылғы 29 наурызда сағат 10.00-да басталады.

            Өткізілетін орын: Астана қ., Тұран даңғылы, 72, Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті – Елбасы атындағы Ұлттық қорғаныс университеті.

Қатысу талаптары

            Конференцияға қатысу үшін 2019 жылғы 18 наурызға дейін қатысу туралы өтінімді және баяндаманы ұйымдастыру комитетінің электрондық мекенжайына: d.toybazarov@mod.gov.kz немесе университеттің пошталық мекенжайына: 010000, Астана қ., Тұран даңғылы 72, Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті – Елбасы атындағы ұлттық қорғаныс университеті жолдау қажет, тел. (факс): 8 (7172) 26-36-79 (ішкі 13-638, 13-612).

Қатысушының өтінім түрі

Баяндаушының Т.А.Ә.

 

Лауазымы, ғылыми дәрежесі, әскери атағы

 

Мекеме (атауы), қала

 

Байланыс телефоны, электрондық мекенжайы

 

Баяндама тақырыбы

 

Қажетті техникалық қондырғы

 

Қатысу түрі (іштей, сырттай)

 

           

Баяндаманы дайындау барысында авторлардың келесі ережелерді басшылыққа алуларын сұраймыз.

            Көлемі толық 5 параққа дейінгі баяндама мәтіндері Word 1997-2003 редакторында, орысша шрифт Times New Roman (қазақ тілінде-Times Kaz), кегль 14, жол аралығы - 1, азат жолы шегінісі - 1,25, барлық шектері - 2 см.

Тақырыптаманы рәсімдеу: автордың аты-жөні және тегі (бас әріппен, жол ортасына түзету), ғылыми дәрежесі, мекеменің атауы. Содан соң бір жол өтіп, баяндама тақырыбы (қалың бас әріппен, жол ортасына түзету), аңдатпа, негізгі сөздер, одан әрі бір жол өтіп баяндама мәтіні жазылады. Мәтін сөздерді бөліп келесі жолға көшірусіз жазу және мұқият редакциялану қажет.

            Суреттер, кестелер және графикалар ГОСТ 7.32-2001 талаптарына сәйкес рәсімделеді.

            Дереккөздерге сілтемелер мәтінде келесідей тәртіпте рәсімделеді: мәтінде төрт бұрышты жақшада әдебиеттер тізіміндегі нөмірі және беттері көрсетіледі, мысалы: [1; 25 б.]. Әдебиеттер тізімі мақаланың соңында дәйексөз келтіру реті бойынша келтіріледі.

            Аталған мерзімнен кейін ұсынылған немесе талаптарға сәйкес рәсімделмеген материалдар қарастырылмайды және авторларға қайтарылмайды.

            Конференцияға қатысушылардың жол ақысы, орналасуы және тамақтануы жолдаушы тарапынан қаржыландырылады. ХАБАРЛАНДЫРУ

Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті – Елбасы атындағы

Ұлттық қорғаныс университетінің Ғылыми кеңесі хабарлайды:

 

ҚР БҒМ 2011 ж. 31 наурыздағы №128 бұйрығына сәйкес «Қауымдастырылған профессор (доцент), профессор ғылыми атақтарын беру ережелерінің» 7 бабы бойынша «қолдау туралы шешім қабылдағанға дейін  1 ай бұрын Ғылыми кеңесі келесі құжаттарды орналастырады:

1. Ғылыми атақты ізденуші туралы анықтаманы.

2. Оның басылымдары тізімін.

Жоғарыда көрсетілгенге негізделе отырып, қауымдастырылған профессор (доцент) ғылыми атағын ізденуші, Ұлттық қорғаныс университетінің стратегия кафедрасының профессоры, философия докторы (PhD), полковник Есбергенов Қайсарбек Балтабайұлының құжаттарын орналастырамыз.

 

Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті – Елбасы атындағы

Ұлттық қорғаныс университетінің Ғалым хатшысы

 

т.ғ.к., қауымд. профессор, майор                          А. Тогусова 

2018 жылғы 28.12.
Қауымдастырылған профессор (доцент), профессор ғылыми атақтарын беру ережелерінің

1 қосымшасы

   

Анықтама

Әскери ғылымдар мамандығы бойынша қауымдастырылған профессор (доцент) ғылыми атағын ізденуші туралы

 

1.

Тегі, аты, әкесінің аты

Есбергенов Қайсарбек Балтабайұлы

Есбергенов Кайсарбек Балтабаевич

Yesbergenov Kaisarbek Baltabaevich

2.

Ғылыми (академиялық) дәреже, берілу күні

6D010000 – Әскери іс және қауіпсіздік мамандығы бойынша философия докторы (PhD) – ҚР Білім және ғылым министрлігі Білім және ғылым саласындағы бақылау комитетінің шешімімен 2015 жылғы 30 қарашадағы № 28 қпбұ бұйрық.

3.

Ғылыми атағы, берілу күні

Жоқ

4.

Құрметті атағы, берілу күні

Жоқ

5.

Лауазымы (лауазымға тағайындау туралы бұйрықтың күні, нөмірі)

Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті – Елбасы атындағы

Ұлттық қорғаныс университеті жалпы әскери штабтар қызметі  кафедрасының доценті – университет бастығының 2015.17.06 № 133 бұйрығы;

Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті – Елбасы атындағы

Ұлттық қорғаныс университеті «ҚК Бас штаб Академиясы» факультеті стратегия кафедрасының профессоры университет бастығының 2016.20.09 219 бұйрығы.

6.

Ғылыми, ғылыми-педагогикалық еңбек өтілі

Барлығы 9 жыл 10 ай, соның ішінде диссертация қорғаған соң лауазымдарда: кафедра доценті ретінде – 1 жыл 3 ай,

кафедра профессоры ретінде – 2 жыл 3 ай.

7.

Диссертацияны қорғағаннан кейінгі мақалалар саны

Барлығы - 22, уәкілетті орган ұсынған басылымдарда - 11, Томсон Рейтер компаниясының ақпараттық базасы деректері бар журналдарында – жоқ,

Скопус немесе Jstore журналдарында - жоқ, шығармашылық еңбектержоқ.

8.

Соңғы 5 жыл ішінде жарық көрген монография, оқулық, оқу құралдары саны

Монографиялар - 2

1. Оқ-дәрі сақтау алаңдарының тұғырын дайындау - Астана: ҰҚУ, 2016. – 199 б.

2. Мемлекеттің қорғанысын жоспарлауына заманауи көзқарастар мен жолдар – Астана: ҰҚУ, 2017. - 80 б.

Оқу құралдары - 2

1. ҚР ҚК құрылымдарын, әскери бөлімдер мен мекемелерді мобилизациялық өрістету жүрісін, тарату (толықтыру) және жоғары дәрежедегі әскери даярлыққа келтірудегі бақылау тобының жұмысын ұйымдастыру. Әскери құрылымдар мен бөлімдердің мобилизациялық құжаттары – ҰҚУ, Астана: 2016. – 85 б.

2. Рессей Федерациясы Қарулы Күштері Әуе-ғарыш күштерінің Сириядағы әскери іс-әрекеттерінің сипаттары және стратегиялық мазмұны – Астана: ҰҚУ, 2018. - 152 б.

 

9.

Оның жетекшілігімен диссертация қоғап, ғылыми дәрежеге ие болған тұлғалар

Жоқ

10.

Оның жетекшілігімен дайындалған республикалық, халықаралық, шетелдік конкурс лауреаттары, жеңімпаздары

 

Жоқ

11.

Оның жетекшілігімен дайындалған Дүниежүзілік универсиада, Азия чемпионаттары чемпиондары

Жоқ

12.

Қосымша ақпарат

Ізденушінің жетекшілігімен «Әскери іс және қауіпсіздік» мамандықтар тобы бойынша 6 магистрлік диссертация;  «Әскери істегі стратегиялық менеджмент» мамандығы бойынша 1 магистрлік диссертация қорғалды (2015, 2016, 2018 жж. – Астана қ.).

 «Әскери іс және қауіпсіздік» мамандығы бойынша докторанттың ғылыми консультанты

Қазақстан Республикасы Әскери ғылым академиясының корреспондет мүшесі болып табылады.

 

Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті – Елбасы атындағы

Ұлттық қорғаныс университетінің Ғалым хатшысы

 

т.ғ.к., қауымд. профессор, майор                           А. Тогусова

 

2018 жылғы  28.12.

 


Қауымдастырылған профессор (доцент) ғылыми атағын алу үшін

 (PhD) философия докторы полковник Қ.Б. Есбергеновтың жариялыным

ТІЗІМІ

 

р/с

Мақаланың атауы

Баспа

(атауы, нөмірі, жылы,

авторлық куәліктің №)

Б.п.

Қосалқы автор

 

1

2

3

4

5

ӨКІЛЕТТІ МЕКЕМЕМЕН

 ҰСЫНЫЛҒАН ҒЫЛЫМИ БАСЫЛЫМДА

1

Сетецентрлік соғыс «Операцияда қарсыластан ақпараттық басымдылығын қамтамасыз ету тұжырымдамасы»

№4 «Хабаршы» ҰҚУ ғылыми-білім беру журналы, – Астана, 2016. –39-42 Б.

0,3

п-к

Исин Ж.Ж.

 

2

Ашық сақтау алаңдарында материалдық-техникалық қамтамасыз ету құралдарын тиімді орналастыру

2 «Бағдар» әскери-теориялық журналы, – Астана, 2017. – Б.80-84.

 

0,3

Грузин В.В.

Грузин А.В.

3

Жалпы әскери офицерлерді әскерлердің күнделікті қызметін басқаруға дайындау бойынша талаптарды қалыптастырудың әдіснамалық тәсілі

1 «Хабаршы» ҰҚУ ғылыми-білім беру журналы, – Астана, 2017. –63-67 Б.

 

0,3

м-р

Ложкин К.С.

4

Қазіргі қарулы қақтығыстарда «тактикалық топтардың» қолданылуы және Қазақстан Республикасының Қарулы Күштерінде олардың даму перспективасы

2 «Хабаршы» ҰҚУ ғылыми-білім беру журналы, – Астана, 2017. –22-25 Б.

 

 

0,2

м-р

Ильясов Р.М.

5

Құрлық әскерлердің жалпы әскери құрылымдары мен бөлімдерінде офицерлердің командирлік дайындығының заманауи жағдайы

№2 «Хабаршы» ҰҚУ ғылыми-білім беру журналы, – Астана, 2017. – 91-93 Б.

 

0,2

п/п-к

Сулайманов Т.Р.

6

Ұжымдық қауіпсіздік туралы келісім ұйымының ұжымдық күштердің шұғыл қимылдауын ұйымдастырудағы кейбір мәселелері

№3 «Хабаршы» ҰҚУ ғылыми-білім беру журналы, – Астана, 2017. – 7-11 Б.

 

0,3

п-к

Жусупбеков М.Т.

7

Әскери құрылымдардағы оқ-дәрілерді заманауи сақтау және тасымалдау ерекшеліктері 

2 «Бағдар» әскери-теориялық журналы, – Астана, 2017.– 94-98 Б.

0,3

Грузин В.В.

п-к

Жапелов Е.Н.

8

Материалдық құралдарды тасымалдауға арналған контейнерлердің конструкциялық ерекшеліктеріне шолу жасау және талдау

1 «Бағдар» әскери-теориялық журналы, – Астана,  – Астана, 2018.– 119-123 Б.

0,3

Грузин В.В.

п-к

Жапелов Е.Н.

9

Келешек  соғыстарға  кейбір көзқарастар

3 «Бағдар» әскери-теориялық журналы, – Астана,  – Астана, 2018. –26-29 Б.

0,3

 

10

Жұмыс органының конструктивтік элементерінің топырақпен өзара әрекеттесуі мен деформацияларын сараптау

№3 «Хабаршы» ҰҚУ ғылыми-білім беру журналы, – Астана, 2018. –109-113 Б.

0,3

-

11

Казіргі қарулы қақтығыстардың мәнмәтінінде геосаясаттың өзекті мәселелері

3 «Бағдар» әскери-теориялық журналы, – Астана,  – Астана, 2018..– 30-33 Б.

0,3

п-к

Мугалов К.К.

 

ХАЛЫҚАРАЛЫҚ, РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ЖӘНЕ МЕКЕМЕАРАЛЫҚ

КОНФЕРЕНЦИЯЛАРДАҒЫ БАЯНДАМАЛАР МЕН ТЕЗИСТЕР

12

Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің бөлімдері мен бөлімшелерінің  оқ-дәрі қорының сақтауға және тасымалдауға арналған конструкциясын әзірлеу

«Қазіргі кезеңдегі қару-жарақ пен әскери техниканың дамуы» аттЫ халықаралық ғылыми-практикалық конференция жинағы.  Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті – Елбасы атындағы Ұлттық қорғаныс университеті. Астана: 2018. –120-125 Б.

0,3

Грузин В.В.

п-к

Жапелов Е.Н.

13

Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті – Елбасы атындағы Ұлттық қорғаныс университетінің халықаралық әскери қарым-қатынасы: тарихы және қазіргі заман

Халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары «Международные отношения в Центральной Азии: история и современность». Алматы: Абай атындағы ҚазҰПУ, 2017 ж. 24 қараша. «Ұлағат». 2017 – 37-40 Б.

0,3

 

14

Әскери бөлімшелердегі оқ-дәрілерді сақтау мен тасымалдау ерекшеліктерін талдау

«Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті- Елбасы атындағы Ұлттық қорғаныс университеті –  Қазақстан Республикасының әскери білім және әскери ғылымының көшбасшысы» атты  халықаралық ғылыми-теориялық конференцияның  материалдар жинағы. Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті – Елбасы атындағы Ұлттық қорғаныс университеті. Астана: 2017. – 375-379 Б.

0,3

Грузин В.В.

п-к

Жапелов Е.Н.

15

Қазіргі заманғы әскери қақтағыстардың сипаттары және оның мемлекеттің қаупсіздігіне ықпал тигізуі

Халықаралық ғылыми-практикалық конференцияның жинағы «Роль и место погранологии в общей системе военной науки Республики Казахстан».– Алматы: ҚР ҰҚК ШҚА, 2018. – 83-88 Б.

0,4

 

БАСҚА ҒЫЛЫМИ БАСЫЛЫМДАҒЫ МАҚАЛАЛАР

16

Арнайы әскерлер қимылын ұйымдастыру және жүргізу кезінде десанттық-шабуылдаушы бөлімшелер басқару органдарының жұмысы

№1 «Әскери ғылым академиясының хабаршысы» әскери-теориялық журналы, – Астана, 2016. – 20-22 Б.

0,2

м-р

Рыспаев К.К.

17

Материалдық жыбдықтарды сақтау алаңының тұғырын дайындау технологиясы

№3 «Әскери ғылым академиясының хабаршысы» әскери-теориялық журналы, – Астана, 2016. – 72-79 Б.

0,5

Грузин В.В.

18

АБАЖ қолдану арқылы басқарма органдары жұмысының ерекшелірі

№3 «Әскери ғылым академиясының хабаршысы» әскери-теориялық журналы, – Астана, 2016. – 32-35 Б.

0,3

п-к

Менсагиев Ж.Ж.

19

Шөлді аймақтарда заңсыз қарулы құрылымдармен күресу бойынша ұрыс әрекеттерін жүргізу ерекшеліктері. Бар мәселелері. Оларды шешу жолдары

№4 «Әскери ғылым академиясының хабаршысы» әскери-теориялық журналы. – Астана, 2016. –1 4-17 Б.

0,3

п/п-к

Жортанов Е.Б.

20

Шөлді аймақтарда ЗҚҚ мен бөлімшелердің жауынгерлік  ұрыстарды жүргізуі және дайындықтары

Ұлттық қорғаныс университетінің ғылыми еңбектерінің жинағы. – Астана, 2016. – 83-89 Б.

0,4

п/п-к

Жортанов Е.Б.

21

Жаунгерлік дайындықты оқ-дәрілермен қамтамасыз етудің кейбір мәселелері және оның шешу жолдары

№1 «Әскери ғылым академиясының хабаршысы» әскери-теориялық журналы , – Астана, 2017. –55-57 Б.

0,2

м-р

Катчибаев А.Б.

 

ШЕТЕЛДЕГІ ЖАРИЯЛЫМДАРДА

22

Біріккен қауіпсіздік келісім ұйымының шуғыл кері жауап қайтаруға арналған біріккен күштерінің басқару жүйесін бір шама дамыту бағыттары

 «EFEKTIVNÍ NÁSTROJE MODERNÍCH VĚD -2018» атты XIV халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары Прага. Publishing House «Education and Science». 2018  - 40-45 Б.

 

0,4

п-к

Жусупбеков М.Т.

ІЗДЕНУШІМЕН ШЫҒАРЫЛҒАН БАСЫЛЫМДАР 

(МОНОГРАФИЯЛАР, ОҚУ ҚҰРАЛДАР)

р/с

Атауы

Кіммен ұсынылған

Б.п.

Қосалқы автор

Монографиялар

23

Оқ-дәрі сақтау алаңдарының тұғырын дайындау

Ұлттық қорғаныс университетінің ғылыми кеңесімен

 

нет

24

Мемлекеттің қорғанысын жоспарлауына заманауи көзқарастар мен жолдар

Ұлттық қорғаныс университетінің ғылыми кеңесімен

 

п-к

Лесов Г.С.

п-к

Разбеков А.Б.

Оқу құралдар

25

ҚР ҚК құрылымдарын, әскери бөлімдер мен мекемелерді мобилизациялық өрістету жүрісін, тарату (толықтыру) және жоғары дәрежедегі әскери даярлыққа келтірудегі бақылау тобының жұмысын ұйымдастыру.

Әскери құрылымдары мен бөлімдердің мобилизациялық құжаттары

Ұлттық қорғаныс университетінің ғылыми кеңесімен

 

 

п-к

Массалимов О.К.

Сл.ВС РК Аушахманов К.М.

 

26

Рессей Федерациясы Қарулы Куштері Әуе-ғарыш күштерінің Сириядағы әскери іс-әрекеттерінің сипаттары және стратегиялық мазмұны

Ұлттық қорғаныс университетінің ғылыми кеңесімен

 

 

п-к

Разбеков А.Б.

п-к

Саурбаев Т.К.

п-к

Цхай К.Б.

 

Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті – Елбасы атындағы

Ұлттық қорғаныс университетінің Ғалым хатшысы

 

т.ғ.к., қауымд. профессор, майор                           А. Тогусова

 

«28» 12    2018 года